Διαλογικές πληροφορίες με τα υπαίθρια περίπτερα

August 21, 2023
τελευταία εταιρεία περί Διαλογικές πληροφορίες με τα υπαίθρια περίπτερα

Υπαίθρια περίπτερα οργάνωσης με το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης οθονών επαφής για να παρέχει στους τουρίστες και τους ντόπιους τις πληροφορίες για την έλξη, τα γεγονότα, και τις τοπικές υπηρεσίες.